ผลงาน P5

ชั้นลอยแบบต่างๆ

Shelving & Racking System เป็นระบบชั้นวางสินค้าสำหรับร้านสมัยใหม่ อาทิเช่นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก(Supper Store) ร้านอะไหล่ยนต์เป็นชั้นวางที่ได้รับการออกแบบให้มีการรับน้ำหนักได้เป็น อย่างดี และการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้าที่จะวางหรือโชว์

Selective Pallet Rack เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี ลักษณะเป็น Pallet สินค้ามีจำนวนมาก ชนิดสินค้าหลากหลาย ขนถ่ายรวดเร็ว โดยโครงสร้างมีความแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 500-1,500 กิโลกรัม ต่อ 1 พาเลท ที่สำคัญโครงสร้างเป็นแบบ Knockdown Pallet ประหยัดเวลาในการติดตั้ง หลังติดตั้งเสร็จ สามารถใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

Drive-In Pallet Rack เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็น Pallet สินค้ามีจำนวนมากๆ แต่ชนิดสินค้าน้อย (ไม่หลากหลาย) ลักษณะการจัดเก็บควรเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง สินค้าชนิดเดียวกัน เก็บไว้ในโซนเดียวกัน โดยให้สินค้าที่ต้องการขนถ่ายก่อน อยู่ด้านหน้าสุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Medium Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไป ที่มีน้ำหนักปานกลางประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้น วัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ไม้อัด แผ่นเหล็ก ตะแกรง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยระบบโครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้นลอย 2 ชั้น มีบันได มีทางเดิน มีราวกันตก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการใช้งาน

Micro Rack เป็นชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับวางสินค้า ที่มีน้ำหนักเบา เช่น กล่อง หรืออะไหล่ Part ต่างๆ ที่มีจำนวนมากๆ และหลายชนิด ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ 100-150 กิโลกรัม ต่อระดับชั้น สามารถปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการของการใช้งาน อเนกประสงค์ โดยระบบโครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้นลอย 2 ชั้น มีบันไดทางเดิน มีราวกันตก เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกต่อการใช้งาน

Pick Flow Rack ได้รับการออกแบบสำหรับวางสินค้าเป็นกล่อง หรือลัง และที่มีลักษณะหมูนเวียนเก็บ Stock ในตัว ลักษณะการใช้งานคือ วางหรือป้อนสินค้าจากด้านหลัง Rack แล้วสินค้าจะไหลตามราง (Roller) Rail มาที่ด้านหน้าของ Rack เมื่อหยิบหรือยกสินค้าด้านหน้าออก สินค้าด้านในก็จะไหลมาแทนที่ ทำให้ง่ายต่อการเช็ค Stock

Cantilever Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะแนว ยาว เช่น ท่อเหล็ก แกนเพลา ท่อ PVC หรือไม้แผ่น ไม้กระดาน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้าง Rack สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามต้องการ หรือชนิดของสินค้าได้ ทำให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา

Slide Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บ หรือวางสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ  เช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร ฯลฯ  Slide Rack มีลักษณะเด่นคือ ระดับชั้นสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน  และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งาน

Rack Support Building เป็นระบบ Rack ที่ออกแบบโดยใช้โครงสร้าง Rack โครงสร้างอาคาร ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานสูง สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแทน

Mezzanine Floor เป็นระบบโครงสร้าง Knock-Down ขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรงคงทน สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300-1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 ตรม. โดยเหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้า, วัตถุดิบ, สินค้าทั่วไป สามารถออกแบบ หรือจัดวางได้ตามขนาดพื้นที่จริงของท่านลูกค้า


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

 

Visitors: 61,283